Prijave

Grupna prijava

Ko može biti takmičar?
– Takmičari u Igrama bez granica mogu biti mališani koji pohađaju osnovne škole, uzrasta od prvog (1.) do petog (5.) razreda.
– Sve igre su prilagođene po uzrastima i takmičari ne moraju imati nikakve fizičke predispozicije za učešće.

Kako se formiraju ekipe?
– Ekipa mora biti sačinjena od deset (10) takmičara istog uzrasta. Ekipe će biti formirane na principu grupnih prijava. Vođe ekipa će formirati svoju ekipu i kao takvu je i prijaviti. Takmičarske grupe će biti podijeljene po uzrastima kako bi se svaka ekipa takmičila sa svojim uzrastom.

Ko može biti vođa ekipe?
– Vođa ekipe mora da bude punoljetna osoba (učitelj, nastavnik, trener, roditelj) koja će biti odgovorna za ekipu.

Special Image

Pojedinačna prijava

Special Image

Grupna prijava

Special Image